Všeobecné obchodní podmínky

Služba onLinePHP.cz je internetovým výukovým kurzem.

1. Provozovatel

Provozovatelem služby je Milan Makovec IČ: 660 73 910, se sídlem Vokovická 48, 160 00, Praha 6.

2. Provozní podmínky

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje objednatele třetí straně. Poskytnutá data (registrační údaje) objednatele budou použita jen při vzájemné komunikaci, nebo za účelem realizace objednaných služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat všeobecné podmínky.

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.

Provozovatel nezaručuje, že služba onLinePHP.cz splní specifické požadavky Objednatele.

Provozovatel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailu o potvrzení objednávky, o přijetí platby.

Objednatel není vlastníkem licence služby onLinePHP.cz. Cena se řídí aktuálním ceníkem. Všechny platby účtované Provozovatelem jsou účtovány výhradně na základě dobrovolné objednávky Objednatele.

3. Ukončení služby

Přístup do placených lekcí kurzu onLinePHP.cz je omezen na dobu 1 měsíc od přijetí platby. Na požádání Objednatele může Provozovatel lhůtu prodloužit.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek: uživatel zneužívá účast v kurzu nebo porušuje všeobecné podmínky.

Ve všech výše uváděných případech není Provozovatel povinen vrátit předplatné služby onLinePHP.cz.

4. Autorská práva

Autor sužby onLinePHP.cz je Milan Makovec, vlastnící autorská práva, všechna práva duševního vlastnictví a zdrojové kódy. Jakékoliv šíření programových kódů bez svolení autora je zakázáno.

V Praze, 28. 6. 2012

Ceník

První lekce je zdarma, každá další lekce je podmíněna platbou 90,- Kč.

Obsah on-line kurzu

Lekce 1 - opáčko na rozehřátí

 • Náš první PHP skriptík
 • Tabulkový layout
 • XHTML layout
 • Kouzlo CSS
 • CSS styly v hlavičce
 • CSS styly v externím souboru
 • Použití funkce, identifikátor

Lekce 2 - stavíme fotogalerii

 • MySQL databáze a některá základní nastavení
 • Struktura a návrh databáze, cizí klíče
 • Zobrazení alb fotogalerie
 • Zobrazení všech miniatur v albu
 • Zobrazení detailu fotografie

Lekce 3 - složíme to dohromady

 • Zobrazování textů a dynamické menu pomocí CSS
 • Nastavení menu a přidání sekcí typu text
 • Kauza Explorer
 • Čisté URL a soubor .htaccess

Lekce 4 - administrace pro správu obsahu

 • Administrace pro správu sekcí typu text
 • Implementace CK Editoru
 • Zaheslování administrace